Uncategorized

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh, chăm sóc khách hàng chiếm giữ vai trò rất quan trọng. Chăm sóc khách hàng mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích căn và và có tầm chiến lược. Duy trì Khách hàng hiện tại – tạo ra khách hàng trung thành Khách hàng của doanh nghiệp được chia ra làm hai ...

Read More »